Proměnné pro čísla a VS

Přehled :

datum {$smarty.now|date_format:"%Y"}

číslo dokladu (1, 2, 3, ...) {$detail->number}

číslo dokladu (0001, 0002, ...) {$detail->number|zerofill:4} 

klíč měny (CZK, EUR, ...) {$detail->currency->key}

aktuální timestamp {$smarty.now}

aktuální rok {$smarty.now|date_format:'%Y'}

aktuální měsíc {$smarty.now|date_format:'%M'}

aktuální den {$smarty.now|date_format:'%D'}

aktuální datum RRRR-MM-DD {$smarty.now|date_format:'%Y-%M-%D'}

Pro Doklady vydané i přijaté:

číslo dokladu dle účetního období (1, 2, 3, ...) {$detail->number_by_period}

zkratka účetního období {$period->shortcut}


Často používané formáty čísla a variabilního symbolu

{$detail->number|zerofill:4} – 0001

FA{$detail->number|zerofill:6} – FA000001

{$period->shortcut}{$detail->number_by_period|zerofill:5} – 2100001