Zakázky

Agenda Zakázky slouži k tvorbě a správě zakázek.

Práce se zakázkou

Po otevření agendy Zakázky je zobrazen přehled všech zakázek. V záhlaví modulu je možno zobrazit zakázky různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled zakázek. Klikem na záhlaví můžeme zakázky řadit (název, zákazník, k fakturaci, ...).

Dvojklikem na řádek zakázky nebo na ikonu šipky otevřeme detail zakázky s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Zakázky jsou rozděleny v levém bočním panelu:

 • typ - (obchod, servis, výroba)
 • zodpovědné osoby
 • tým
 • štítky

Nová zakázka

Klikem na tlačítko „+ přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu zakázky. Po výběru konkrétního typu zakázky se otevře formulář se záložkou obené, termín realizace a milníky.

obecné

 • název - povinné pole s názvem zakázky
 • typ - povinné pole s typem zakázky
 • status - vybereme v jakém stavu zakázka je
 • popis - textové pole pro popis zakázky
 • zákazník - povinné pole s našeptávačem zákazníka
 • kontaktní osoba - vyplní se automaticky po zadání zákazníka
 • datum realizace
 • šance realizace
 • naše šance
 • konkurence
 • servis - vazba na sevis
 • odhad ceny
 • projekt - vazba na projekt
 • objednávky přijaté - vazba na objednávky přijaté
 • kalkulace - vazba na kalkulace
 • zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za zakázku
 • pracovníci - pracovníci podílející se na zakázce
 • obchodník
 • měna
 • prostředky - vazba na prostředky

Ve spodní části se nachází lišta s ikonami:

 • Klíč - datum dokončení zakázky
 • Poznámka

termín realizace

lze přidat pracovníka, který má na zakázce pracovat.

milníky

lze přidat událost v průběhu zakázky.

Status zakázky

Zakázka má přednastavené tyto statusy:

 • rozpracovaná - každá nová zakázka má při uložení status „rozpracovaná“
 • ve výrobě - zakázka, která je rozpracovaná
 • k fakturaci - zakázka, která je připravená k fakturaci
 • hotová - zakázka, která byla vyfakturovaná
 • zrušená - zakázka, která se zrušila


Jednotlivé statusy, jejich názvy, počet, pořadí lze měnit v nastavení agendy Zakázka viz níže (ikona vlevo dole).

Detail Zakázky

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází název zakázky s pořadovým číslem (např. #1 testovací zakázka).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji jsou zobrazeny Poznámky, Statistiky, Termíny realizace a Milníky zakázky.

Centrální část obsahuje detaily o zakázce, viz popsáno výše.

Levý boční panel - v tomto panelu jsou zobrazeny všechny agendy, které jsou s dokumentem spjaté a je možné na ně klikem přejít.

 • Požadavky
 • Schůzky
 • Protokoly
 • Práce
 • Soubory
 • Wiki
 • Kalkulace
 • Objednávky přijaté
 • Doklady vydané
 • Automat vydaných dokladů
 • Výdejky
 • Objednávky vydané
 • Doklady přijaté
 • Náklady

Pravý boční panel - v tomto panelu jsou zobrazeny obecné informace, rychlý náhled dokladů vydaných a výkon zakázky.

 • Projekt - vazba na projekt
 • Kalkulace - kalkulace vázané na zakázku
 • Objednávky přijaté - objednávky přijaté vázané na zakázku
 • Doklady vydané - vystavené doklady
 • Výkon zakázky - práce, náklady, zisk
 • Obchod - obchodník, termíny, šance realizace...
 • Informace - informace o zakázce

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. V levém bočním panelu vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy.

Možnosti

 • Pošta - slouží k nastavení propojení emailu a agendy zakázek
 • Filtrování - filtr našeptávače (omezuje filtrování v jiných agendách vazbou na zakázku), filtr pracovníků (omezuje pracovníky v agendě Zakázky) 
 • Milníky - nastavení statusu, který se zobrazí když zakázka bude dokončená
 • Výpočet výkonu zakázky - nastavení položek, které chceme zahrnout do výpočtu výkonu každé zakázky

Statusy - definice statusů používaných v agendě Zakázky

Typy - typy zakázek

Zakázky k fakturaci

 • zkontrolovat objednávky přijaté (objednávka má status vyřízená)
 • na detailu objednávky přejdeme do agendy Doklady vydané a klikneme na „přidat fakturu“
 • vyplníme všechny náležitosti potřebné k fakturaci a uložíme
 • po kontrole dokladu v pravém dolním rohu klikneme na „vytvořit doklad“. V tuto chvíli má doklad číslo, variabilní symbol...
 • po vytvoření dokladu klikneme na „odeslat“ a odešleme vystavenou fakturu zákazníkovi
 • přejdeme do detailu požadované zakázky a v pravém panelu zkontrolujeme, zda je plně vyfakturovaná
 • změníme status zakázky na „hotovo“