Disk

Agenda Disk slouží k ukládání a správě dat v systému (obrázky, dokumenty, faktury ...).

Práce s agendou Disk

Po otevření agendy Disk je zobrazen přehled souborů.

Klikem na záhlaví můžeme soubory řadit (název, velikost, vytvořeno ...).

Dvojklikem na řádek souboru nebo na ikonu tužky otevřeme detail souboru s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Disk jsou rozděleny v levém bočním panelu:

 • autor - autor souboru
 • složka - umístění souboru ve složkách
 • typ - typ souboru (dokument, obrázek, ...)

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Vlajky souborů.

Možnosti - nastavuje se automatické umístění souborů do složek pří vytvoření nebo vložení v jednotlivých agendách

Vlajky souborů - definice a editace vlajek souborů

Přidání nového souboru nebo složky

Nový soubor můžeme přidat tlačítkem „+ přidat“ a výběrem položky „soubor“, nebo přetažením souboru na plochu agendy disk (draw&drop).

Novou složku přidáme výběrem položky „složka“ v tlačítku „+ přidat“.

Práce se souborem

Každý soubor v agendě disk je složen ze samotného souboru a jeho záznamu v databázi. Tento záznam obsahuje:

 • interní název a příponu
 • vazbu na kartu katalogu, skupinu karet, adresář, požadavek, zakázku a kalkulaci
 • titulek a popis pro každý aktivní jazyk

Tyto záznamy lze editovat.

Kromě toho může být každý soubor označen vlajkou. Označení podporuje pouze agenda Katalog a Obsah.

Na přehledu souborů (seznam) můžeme hromadně (ikony na spodní liště):

 • přiřadit nebo odebrat vlajku
 • zapnout nebo vypnout viditelnost
 • soubory smazat

Na detailu souboru můžeme (ikony na spodní liště):

 • soubor smazat
 • zapnout nebo vypnout viditelnost
 • soubor stáhnout
 • soubor zobrazit
 • vyměnit obsah (zdrojový soubor při zachování názvu, popisů a vazeb)

Viditelnost souboru

Viditelnost souboru ovládá zda je soubor privátní nebo veřejný.

Soubor s vypnutou viditelností je tzv „privátní“ a nelze ho jakkoliv zobrazit ani odeslat stáhnout uživateli bez platného přihlášení do administrace systému cPilot. Soubor je uložen na chráněném uložišti.

Soubor se zapnutou viditelností je „veřejný“ a je k němu dostupná URL adresa (zobrazena na detailu souboru). Takový soubor je automaticky přesunut na veřejné uložiště s právy pouze čtení.