Docházka

Agenda docházka slouží k evidenci docházky pracovníka.

Práce s docházkou

Po otevření agendy Docházka vidíme zobrazení, které se skládá ze dvou částí - levý pomocný panel a centrální - hlavní stránka docházky.

Levý panel je rozdělen do několika sekcí:

zobrazení

 • docházka - zobrazuje docházku za určitý měsíc
 • absence - zobrazuje absence v náhledu kalendáře za určitý měsíc
 • reporty - výkazy zaměstnanců
 • datum - zobrazuje docházku za jednotlivé měsíce
 • pracovníci - je seznam jmen všech pracovníků, u kterých je možné zobrazit docházku


Pro editaci slouží tlačítko +přidat a vybíráme z přidání příchodu, služební cesty, přestávky a odchodu.

Základní funkce

Docházku si evidujeme v pravém horním rohu na černé liště, která je zobrazena celou dobu při práci s cPilotem. Po kliknutí na ikonu stop se rozbalí tato nabídka: 

 • Docházka
 • Příchod – eviduje každý příchod (používá se i pro návrat z přestávky)
 • Přestávka – eviduje odchod na přestávku
 • Služebně – eviduje služební cestu
 • Odchod – eviduje odchod zaměstnance
 • Doporučený odchod - čas odchodu (započítáno 8h s odečtenou přestávkou)

Po kliknutí na jednotlivou ikonku se čas projeví v agendě docházky. 

Agenda docházky

agenda docházky v horním panelu obsahuje tyto položky:

 • Datum - zobrazují se datumy celého měsíce včetně víkendů
 • Příchod - Odchod - zobrazuje se přesný čas po kliku na ikonu příchod a na ikonu odchod
 • Placeno - pracovní doba zkrácená o přestávku, tedy čas, který je zaměstnanci proplacen
 • Přestávky - zobrazení času stráveného na přestávce
 • Absence - zobrazuje čas absence
 • Neplaceno - zobrazuje čas, který není proplacen 
 • Vykázáno - zobrazuje procentuální vyjádření práce
 • Popis - v tomto sloupci můžeme přidat poznámku pro osobu, která docházku schvaluje. Zobrazí se okno s názvem a popisem poznámky.


V dolní části pod docházkou se nachází celkový součet (dnů a hodin) položek: „Pracovních“, „Placeno“, „Rozdíl“ „Vykázáno“. Ve spodní části najdeme také počet svátků a dovolené (dnů a hodin).

Agenda Absence

V horním panelu agendy absence se nachází vyhledávač, který filtruje záznamy podle:

 • Název
 • Autor
 • Datum vytvoření
 • Datum změny
 • Viditelnost

V této agendě se zobrazuje kalendář s políčky jednotlivých dnů, které se dají editovat pomocí ikony +. Po kliknutí na + vybereme typ absence.

V případě zadávání žádosti o schválení vícedenní dovolené v kalendáři klikneme na „+“, otevře se tabulka s řádkem požadovaného data a času dovolené. Pod řádkem se nachází tlačítko „+ přidat položku“, kterým přidáme další den. Ke schválení přijde žádost dohromady na více dnů.

Ve spodní části se nachází lišta s šipkami, kterými se lze pohybovat mezi jednotlivými měsíci.

Agenda Reporty

V této agendě se nachází reporty docházky zaměstnanců.

V horní liště se nachází vyhledávač, který filtruje záznamy podle: autora, datumu vytvoření, datumu změny, viditelnosti

Nastavení

Nastavení se provádí kliknutím na ikonu ozubeného kola vlevo dole.

V levém menu nastavení vybíráme z nastavení „možnosti“, „Typy“ a „Terminály“.

V možnostech lze nastavovat zodpovědnou osobu, která má právo schvalovat docházky.

Schvalování docházky

Po skončení měsíce uživatel schvaluje docházku a předává ji ke schválení nadřízenému uživateli. Po skončení měsíce se na stránce přehledu docházky objeví tlačítko „Uložit a předat ke schválení“. Po schválení docházky uživatelem se vytvoří report docházky, kde docházku schvaluje nadřízený uživatel. 
V agendě Reporty se zobrazí přehled reportů docházky všech uživatelů. Po kontrole docházky uživatele klikneme na Schváleno nadřízeným a uložíme.
Máme možnost docházky exportovat do Excelu. Export provedeme ikonou Exportovat, která se nachází na spodní liště.

Nastavení pracovní doby, svátků a dovolené

Nastavení se provádí v agendě Uživatelé. Více o nastavení zde kapitola Mzda.

Povinné přestávky (automaticky)

Nastavení automatického vytvoření přestávky (např. na oběd) a její odečtení od placené docházky.

 1. V agendě Uživatelé, v nastavení „Mzda“ na editaci uživatele, zapneme funkci „automaticky odečíst přestávku“.
 2. Nastavíme délku této přestávky v hodinách (např pro 30 minut zadáme 0,5 h).
 3. Stanovíme minimální odpracovanou dobu během den, pro kterou bude automatická přestávka založena (např 5. hodin).

Toto nastavení zajistí, že v okamžiku ukončení docházky (pouze typ záznamu „odchod“) se vytvoří záznam „povinná přestávka“ v délce z nastavení a to pouze v den, kdy celková denní vykázaná docházka je délce minimálně hodnoty v nastavení.

Na přehledu docházky se pak zobrazí položky:

 • „Docházka“ – celkově vykázaná docházka.
 • „Povinné přestávky“ – součet všech automaticky vytvořených přestávek
 • „Placeno“ – výpočet „docházka“ - „povinné přestávky“