Balíky (sady) produktů

Kartu v agendě Katalog lze, na záložce „balík“, definovat jako kartu složenou z jiných karet Katalogu.

Definice se provádí přidáním jednotlivých řádků s našeptáním karet Katalogu. Pro každý řádek (položku) se definuje:

  • vazba na Katalog
  • počet jednotek v balíku
  • jednotka použitá v balíku
  • zobrazení položek při tisku v PDF (kalkulace, Objednávka, Výdejka, Doklad vydaný, Balík)

Příklady použití balíku

Příklady použití balíku

Balík je složen ze skladových karet

Pokud karty tvořící balík jsou karty typu skladu „jednotky“, „evidenční číslo“, ... musí být hlavní karta typ skladu „bez skladu“.

Při objednání nebo při výdeji hlavní karty ze skladu se provádí skladové pohyby na položkách balíků.

Dostupnost hlavní karty na e-shopu je dána dostupností jejich položek (definice balíku).

Prodejní cena sady není dána součtem položek balíku, ale definována ručně.

Příklad: hlavní karta „svítilna + baterie“ je složena z karty „svítilna“ a 2 ks „baterií“.
Pokud je na skladu dostupných 10 svítilen a 9 ks baterií bude dostupných pouze 4 ks sad „svítilna + baterie“ (není dostupných více dvojic baterií).

Balík není složen ze skladových karet

Pokud karty tvořící balík jsou karty typu skladu „bez skladu“, ... může být hlavní karta typ skladu „bez skladu“ i „jednotka“.

Hlavní karta se pak chová jako standardní karta a její složení je pouze informativní.