Bankovní účty a jejich definice

V agendě Platby je definice vašich bankovních účtů, které se v systémů používají na finančních dokumentech (Doklady vydané).

Na editaci každého bankovního účtu se definují položky:

  • stát – ve kterém je bankovní účet veden (jsou zde pouze státy, které podporují IBAN. Pokud potřebujete zadat stát mimo tento systém, např. USA, tak vyberte „---“)
  • číslo účtu – včetně kódu banky
  • banka – název banky (pro systém IBAN cPilot automaticky doplní)
  • BIC – mezinárodní název banky (pro systém IBAN cPilot automaticky doplní)
  • IBAN – mezinárodní číslo účtu (pro systém IBAN cPilot automaticky doplní)

Volbou „povolené měny“ definujeme v jaké měně je účet veden (může být i multiměnový účet)

V agendě Doklady vydané, v nastavení typů dokumentů, je definice bankovních účtů pro jednotlivé měny. Tato definice se provádí výběrem existujících účtů z agendy Platby a nebo zadání „---“ a definicí jiného účtu.

V agendě Adresář na definice Kontaktu na záložce „Obchod“ je definice bankovních účtů.

Každý bankovní účet definují položky:

  • stát – ve kterém je bankovní účet veden (jsou zde pouze státy, které podporují IBAN. Pokud potřebujete zadat stát mimo tento systém, např. USA, tak vyberte „---“)
  • číslo účtu – včetně kódu banky
  • banka – název banky (pro systém IBAN cPilot automaticky doplní)
  • BIC – mezinárodní název banky (pro systém IBAN cPilot automaticky doplní)
  • IBAN – mezinárodní číslo účtu (pro systém IBAN cPilot automaticky doplní)