Incoterms

Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejběžněji používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Více o incoterms.

Nastavení

Nastavení používaných doložek Incoterms se provádí v agendě Systém v sekci „obchod“ (levý panel).

Jednotlivé položky se přidávají tlačítkem „+ přidat“.

Každá položka je definována zkratkou (číslo) a názvem.

Pokud není v Systému definovaná žádná položka Incoterms, tak se tato volba neobjeví nikde v systému cPilot.

Práce s Incoterms

V agendě Adresář, na záznamu Kontaktu lze na záložce „Obchod“ v sekci „Dodání a platby“ vybrat definici Incoterms. Tato se používá jako předvolba při tvorbě Kalkulace a Objednávky přijaté.

Na Kalkulaci a Objednávce přijaté se Incoterms vybírá na záložce „Obecné“.

Vybraná položka Incoterms se tiskne na PDF dokumentech v hlavičce PDF.