Obrázek originál vs. zástupce

V agendách Katalog a Obsah mají jednotlivé karty, skupiny a články možnost přímo vytvářet vazby na soubory. Každé první použití obrázku je vázáno na jeho originál. Každé další použití si automaticky vytváří „zástupce“ souboru, což je pouze duplikát databázového záznamu. Zdrojový soubor zůstává však pro originál a všechny jeho zástupce stejný.

To umožňuje, aby jeden obrázek byl použitý na více kartách produktů, skupinách karet nebo článcích a v každém článku měl jiný název, titulek, popis nebo vlajku a přitom se na disku fyzicky vyskytoval pouze jednou.

Tato vlastnost navíc umožní výměnu zdroje souboru.


Například soubor montážním návodem, který je společný pro větší množství karet.

Soubor nahrajeme k první kartě katalogu a pojmenujeme „návod produktu 1“. U každé další karty již soubor znovu nenahráváme z počítače, ale vyhledáme ho na disku cPilot a použijeme. Při použití se automaticky vytvoří zástupce, kterému můžeme dát název „návod produktu 2“ ...

Po nějaké době potřebujeme návod aktualizovat a tak si na agendě Disk najdeme originál a na detailu vyměníme jeho zdroj (ikony ve spodní liště).

Po uložení se změní zdroj u všech jeho zástupců.

POZOR: tato změna se u uživatele webu projeví až po aktualizaci vyrovnávací paměti prohlížeče (cache).