definice Typ dokumentů

Na jednotlivých dokumentech můžeme uvést hodnoty, které se automatický předvyplní na nově založené dokumenty. Texty vložíme na agendách Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Kalkulace, Doklady vydané a Výdejky v nastavení v možnostech Typy.

Texty na dokumentu

název - označení typu dokumentu, které registrovaný zákazník uvidí na svém profilu

titulek - zobrazí se pod číslem dokladu

text nad položkami - popisný text v dokumentu nad položkami

text pod položkami - popisný text v dokumentu pod položkami

dodatek - poznámka na konci dokumentu