Propojení s POHODA

Úvod

Systém cPilot umožňuje propojení s ekonomickým a účetním systémem STORMWARE POHODA. Toto propojení umožňuje výměnu dat směrem z POHODA do cPilot i z cPilot do POHODA.

Nejčastějším použitím je naplnění katalogu karet cPilot a následné stahování přijatých objednávek, nebo vystavených dokladů, zpět do POHODA.

Propojení lze použít k jednorázové migraci dat z POHODA, pokud se rozhodnete jej nahradit informačním systémem cPilot. Stejně tak lze oba systémy provozovat simultálně a propojením mezi nimi přenášet data.

K propojení lze použít funkci Internetové obchody POHODA, případně námi vyvinutý a doporučovaný program cPilot Pohoda Connector, který poskytuje pokročilejší funkce a na pozadí využívá POHODA technologie XML importu a exportu dat.

Implementaci propojení provádí zaměstnanci firmy cPilot a následně ji předávají zákazníkovi k používání. Pro usnadnění implementace a následného servisu je vhodné, aby zákazník poskytl možnost připojení k vzdálené ploše Windows PC, na které je Pohoda instalována.

Přenášená data z POHODA do cPilot

Mezi systémy je možné přenášet údaje agend uvedených níže včetně jejich výchozího chování. Toto chování lze přizpůsobit potřebám zákazníka cPilot na míru.

Změny projevené v datech POHODA se do cPilot nepropisují okamžitě. Po změně či přidání dat do POHODA je nutné provést přenos dat: buď ručně internetovým obchodováním, nebo programem cPilot Pohoda Connector (podporuje i automaticky spouštěné přenosy).

Karty katalogu

V Pohoda se jedná o skladové zásoby.

Přenášené údaje při prvním přenosu (ekvivalent v POHODA):

 • katalogové číslo (kód)
 • EAN (čárový kód)
 • váha brutto a netto (hmotnost v kg)
 • nákupní DPH (DPH nákup)
 • prodejní DPH (DPH prodej)
 • název (název): z názvu se generuje i název pro použití v URL adrese (tzv. slug)
 • zkrácený popis a meta popisek (internet / obecný popis / stručný popis)
 • plný popis (internet / obecný popis / pordobný popis)
 • hodnoty parametrů (internet / parametry)
 • přiřazené kategorie (internet / kategorie): je možné nastavit, zda se přiřazení kategorií řídí pouze z Pohoda, nebo lze doplňovat i v cPilot
 • Intrastat kombinovaná nomenklatura (zaúčtování / výkaz pro INTRASTAT / kód zboží a statistický znak)
 • Intrastat stát původu (zaúčtování / výkaz pro INTRASTAT / stát původu)
 • jednotky (měrná jednotka, 2. měrná jednotka, 3. měrná jednotka)
 • ceny (nákupní, prodejní, slevy)
 • skladové pohyby (stav zásoby)
 • přiřazené obrázky a soubory (internet / obrázky a internet / související soubory): tyto musí být před přenosem nahrány na FTP úložiště cPilot

Při aktualizaci (karta již byla jednou do cPilot přenesena) se nepřenáší:

 • status (nastavená hodnota v cPilot je zachována)
 • katalog (nastavená hodnota v cPilot je zachována)
 • přiřazené obrázky a soubory (pro výměnu je potřeba v cPilot daný obrázek nebo soubor smazat, nově přiřazené soubory a obrázky se přenáší v pořádku)

Typ, status a katalog nově přenesené karty určuje nastavení cPilot doplňku. Nově přenesená karta má v cPilot zapnutou viditelnost.

Typ přenesené karty také určuje její další údaje: např. stav, záruku, typ skladu, cenovou hladinu, omezení a přítomnost ve zbožových feedech apod. dle aktuálního nastavení typu katalogové karty.

Rozsah přenášených zásob z POHODA do cPilot lze omezit volbou Internet. cPilot je možné nastavit tak, že pokud Pohoda přestane do e-shopu přenášet nějakou konkrétní kartu, tak se jí nastaví restrikce "neprodávat" a "nelistovat". To kartu stáhne z e-shopového prodeje, ale zachová její původní URL adresu. Toto umožňuje zachování historie stránek zaindexovaných internetovými vyhledávači.

Kategorie katalogu

Jedná se o hierarchicky členěný číselník kategorií, do kterých jsou řazeny karty katalogu. Jedna karta může mít přiřazenu jednu nebo více kategorií.

V POHODA se evidují v Nastavení / Internetové obchodování / Kategorie internetových obchodů.

Přenáší se následující údaje:

 • název: z názvu se zároveň automaticky generuje název pro URL adresu, tzv. slug
 • pořadí
 • popis

Nově přenesené kategorie mají zaplou viditelnost a status určený nastavením doplňku POHODA v cPilot.

Při aktualizaci kategorie v Pohoda nedochází ke změně názvu ani popisu v cPilot. Stejně tak popis vyplněný v cPilot nemaže prázný popis kategorie z POHODA. Je tomu proto, aby zákazník cPilot mohl s texty pracovat a měnit je v rámci marketingu.

Číselník kategorií je nutné z POHODA do cPilot přenést před přenesením karet katalogu, aby prvně vznikl číselník a až následný přenos karet přenesl i přiřazené kategorie.

cPilot je možné nastavit tak, aby kategorie odebrané v POHODA byli v cPilot deaktivovány.

Parametry katalogu

Obdobně jako kategorie katalogu obsahuje číselník parametrů, do kterého se jednotlivým kartám přiřazují hodnoty.

V POHODA se spravuje v Nastavení / Internetové obchodování / Parametry internetových obchodů.

Přenášené údaje:

 • název
 • klíč: automaticky generován z názvu
 • typ parametru: POHODA typy měrná jednotka za název do závorky uvádí jednotku/měnu, při typu seznam je přebírán i seznam hodnot

Pole popis není přenášeno, cPilot pro něj nemá ekvivalent. Název i typ parametru se při změně v POHODA mění i v cPilot.

Přejmenování parametru v POHODA zachová jeho klíč v cPilot (aby bylo zachováno jeho použití např. v e-shopu).

Seznam parametrů je z POHODA nutné přenést před přenosem karet (např. pokud došlo k založení nového parametru a zadání hodnot pro některé karty).

Skupiny karet katalogu

V Pohoda se evidují v Nastavení / Internetové obchody / Skupiny zásob. Umožňují seskupit karty, tak aby se v katalogu e-shopu zobrazovali pohromadě (např. různé velikosti nebo barvy oblečení).

Přenášené údaje:

 • název: zároveň generuje název pro URL adresu, tzv. slug
 • zkrácený název a meta popisek (v POHODA popis)
 • přiřazené obrázky
 • přiřazení karet do skupiny (v PHODA varianty zásob)

Přeneseným skupinám se přiřadí status, typ a katalog dle nastavení doplňku POHODA v cPilot.

Vzhledem k omezené možnosti ovládání v POHODA (leden 2024) doporučujeme seskupování karet provádět v cPilot. To navíc umožňuje předvyplnění údajů skupiny údaji jedné z karet).

Po vzniku nových skupin v POHODA je nutné přenést do cPilot prvně skupiny a poté i karty katalogu.

Přijaté objednávky

Přenos přijatých objednávek z POHODA do cPilot slouží k změně jejich statusu v cPilot a případnému zaslání informace o současném stavu zákazníkovy, který objednávku provedl.

Lze přebírat stavy Pohoda:

 • nachází se v Pohoda (již byla z cPilot přenesena)
 • rezervováno
 • přeneseno
 • vyřízeno
 • stornováno

Soubory a obrázky

Slouží k přenosu souborů a obrázků, které byli v POHODA přiřazeny k jednotlivým kartám a skupinám katalogu (zásobám a jejich skupinám).

Nově přiřazené obrázky a soubory v POHODA je nutné prvně přenést na cPilot FTP úložiště a až následně přenášet karty a skupiny karet.

Při změně obsahu souboru (výměna dat u souboru stejného názvu) je nutné tento soubor smazat i v cPilot.

Přenášená data z cPilot do Pohoda

Přijaté objednávky

Zákazník cPilot může objednávky vzniklé v e-shopu cPilot přenášet do POHODA buď jako přijaté objednávky, nebo jako přijaté poptávky (dle nastavení doplňku POHODA v cPilot). V nastavení lze zároveň určit, do které číselné řady POHODA se mají dokumenty zapisovat.

Přenášené údaje (ekvivalent v POHODA):

 • číslo dokladu (číslo i doklad, pokud není generováno číselnou řadou)
 • datum vystavení (datum zápisu)
 • poznámka zákazníka (text)
 • ceník (ceny)
 • způsob platby (forma): dle nastaveného párování v doplňku POHODA v cPilot
 • vazba na zákazníka z adresáře (pokud je v cPilot na kontaktu adresáře evidována)
 • název zákazníka (firma): buď název firmy, nebo jméno a příjmení koncového zákazníka
 • jméno a příjmení zákazníka (spojeno do jméno)
 • fakturační adresa (ulice, PSČ, obec, stát)
 • IČ a DIČ
 • kontaktní telefon, mobil a e-mail
 • doručovací adresa vč. e-mailu a telefonního čísla (dodací adresa): pokud byla při objednávce zadána
 • položky objednávky
  • číslo (kód): případně včetně vazby na katalogovou kartu (zásobu)
  • název (text)
  • množství
  • vč. / bez DPH
  • sazba DPH
  • měna a její kurz, pokud je objednávka v cizí měně

Zaokrouhlení přenesené objednávky a její DPH tabulky je vypnuto, předpokládá se, že toto zaokrouhlení již provedl cPilot.

Jednou přenesená objednávka se neaktualizuje, aby nedošlo k přepsání změn, které nad objednávkou provedla obsluha POHODA.