Vratka příjemky a vratka výdejky

Vratky příjemek se využívají pro vracení zboží dodavatelům. Vratky výdejek se využívají pro příjem zboží dodaného odběratelům.

Nastavení

Vratky máme 2 druhů:

  • vratka příjemky (vracím zboží dodavateli) : položka se odebírá ze skladu za cenu za kterou byla nakoupena.
  • vratka výdejky (zákazník vrací zboží)

Vratka příjemky i výdejky jsou samostatné typy dokumentů.

V nastavení agendy Příjemka a Výdejka je v možnostech výběr, které typy jsou považovány za vratky (může jich být více).

Takto označený typ Příjemky a Výdejky při skladových pohybech nekontroluje zda je ještě volná rezervace nebo očekávané.

 

Vratka příjemky

Vratka příjemky se tvoří z Dokladu přijatého (Opravný daňový doklad) nebo z objednávky vydané.
Cena položky musí být stejná jako je na předcházejícím dokladu (opravný daňový doklad nebo původní příjemka). Množství je záporné. V okamžiku přijetí vratky se provede skladový pohyb a výpočet váženého průměru dle standardního vzorce.

Vratka výdejky

Vratka výdejky se tvoří z Dokladu vydaného (Opravný daňový doklad) nebo z objednávky přijaté.
Cena položky musí být stejná jako je na předcházejícím dokladu (opravný daňový doklad nebo původní objednávka přijatá). Množství je záporné. V okamžiku přijetí vratky se provede skladový pohyb.