Změna sazby DPH

1.1.2024 dochází ke změně sazeb DPH. Dochází k redukci tří sazeb pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. Sazby DPH 15 a 10 procent jsou tedy sloučeny do jedné 12 procentní sazby.

Některé produkty nebo služby (čepované pivo, kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, oprava obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce a palivové dříví) jsou „přeřazeny“ do sazby 21 %. Ze základní do snížené sazby DPH se přesunula pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka bude platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

Postup pro změnu sazby DPH

Postup pro změnu sazby DPH

Založení sazby DPH

V agendě Systém v sekci DPH přidáme novou sazbu:

  • název – „12 %“
  • hodnota – „12“ %
  • Sazby daně u zdanitelného plnění – první snížená sazba

Sazbu uložíme a zapneme viditelnost.

Změna sazby DPH na kartě

V agendě Katalog na editaci karty, záložka „Ceny“ změníme nákupní a prodejní DPH.

Při uložení karty dojde v přepočtu ceny ve všech cenících

Výpočet vychází z ceny „bez DPH“. Zaokrouhlení ceny se řídí nastavením ceníků ../catalog/pricelist

Změna sazby lze provést také hromadnou úpravou. Hromadná úprava neprovede přepočet ceny. Tento se musí provést pro každý ceník samostatně.

Na editaci ceníku v agendě Katalog ../catalog/pricelist je tlačítko „uložit a přepočítat“, které provede přepočet cen tohoto ceníku na všech kartách. U velkých katalogů může přepočet trvat několik minut až desítek minut. Během probíhající změny, o které je uživatel informován progress barem, není doporučeno provádět další změny na cenících.

Zachování prodejní ceny

Při změně sazby DPH dochází výpočtu nové ceny, kde základem je cena bez DPH a dochází tak ke změně prodejní ceny.

Pokud chceme prodejní cenu zachovat a „vypočítat“ novou cenu bez DPH musíme stávající ceny exportovat do souboru, ceny v souboru vypočítat a importovat zpět.