Automat old

Agenda Automat slouží k vytváření periodických faktur.

Základní fuknce

Záznamy v agendě Automat jsou rozděleny v levém bočním panelu:

 • autor
 • interval
 • výpočet intervalu

Vytvoření nového automatu

Klikem na tlačítko „přidat“ se otevře formulář se záložkou Obecné a Adresa.

 • status
 • platnost automatu od (datum spuštění) do (datum ukončení)
 • interval - měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně
 • dní - počet dní před spuštěním 
 • výpočet intervalu - zahájení spuštění před vyročím nebo po výročí

Obecné

 • objednávka přijatá - vytvořit (vytvoření objednávky přijaté k dokladu vydanému)
 • typ - typ objednávky
 • status - status objednávky
 • číslo obj. zákazníka - číslo objednávky, které vyžaduje zákazník
 • doklad vydaný - doklad můžeme vytvořit, vystavit nebo odeslat přímo zákazníkovi
 • typ - typ dokladu
 • status - status dokladu
 • název - název automatu
 • měna
 • kurz - bude automaticky doplněn
 • Odběratel - okno s našeptávačem nebo ikona pro výběr z odběratele z našeho adresáře
 • splatnost - datum splatnosti. Přednastaveno 14 dnů (lze měnit v nastavení). Pokud je splatnost nastavena u zákazníka jiná, má tato hodnota přednost před přednastavenou.
 • e-mail. telefon - dojde k vyplnění automaticky při zadání odběratele z adresáře
 • varianta dokladu - s DPH, bez DPH, ...
 • IČO, DIČ - dojde k vyplnění automaticky při zadání odběratele z adresáře
 • způsob platby - jak bude doklad zaplacen
 • VS - variabilní symbol (automaticky doplněn podle nastavení typu dokladu)
 • KS - konstantní symbol (automaticky doplněn podle nastavení typu dokladu)
 • jazyk
 • ulice, č.p. - dojde k vyplnění automaticky při zadání odběratele z adresáře
 • banka, číslo účtu - (automaticky vyplněno podle nastavení typu dokladu)
 • členění DPH
 • PSČ, město, stát - dojde k vyplnění automaticky při zadání odběratele z adresáře
 • BIC, IBAN (automaticky vyplněno podle nastavení typu dokladu)
 • předkontace - výběr účetní předkontace

V centrální části, je okno s prostorem pro text 1 

Jednotlivé položky dokladu přidáváme klikem na ikonu „přidat", kde vybereme typ řádku:

 • řádek – běžný řádek faktury bez automatické vazby na jiný dokument nebo agendu
 • karta – výběr jedné karty z agendy Katalog (zadáme katalogové číslo, název, ... systém nabídne možné výsledky)
 • karty – výběr více karet z katalogu (zobrazí se nové okno agendy Katalog, kde můžeme hledat a filtrovat)
 • kalkulace - načte zadanou kalkulaci

V prvním řádku:

 • Číslo – katalogové číslo položky
 • Položka - název položky
 • Množství
 • Jednotka - ks, hodina, balení ... (výběr je u karet Katalogu omezen na jednotky povolené na kartě katalogu)
 • Nákup. cena - nákupní cena položky
 • Cena/j. – jednotková cena
 • s - čekovátko, které zafixuje cenu s DPH
 • DPH – výběr sazby DPH
 • Sleva % - definuje se v procentech
 • suma bez DPH - celková cena bez DPH
 • suma vč. DPH - celková cena s DPH

V druhém řádku:

 • Vazby – na agendy Kartu, Zakázku, Objednávku přijatou, Doklad vydaný, Kalkulaci
 • Typ 
 • Popis - textový popis, který se u karet katalogu natahuje přímo z karty nebo dopíšeme ručně

V třetím řádku:

 • Platnost od do

Text 2 a dodatek – další textové popisy, které se vypisují pod položkami dokladu. Můžeme ho přednastavit v nastavení agendy pro každý typ dokladu.

Autor - autor vytvoření automatu

Adresa

Adresa pro zaslání vystaveného dokladu pokud se posílá poštou na jinou adresu než je sídlo. Můžeme vybrat adresu fakturační nebo další uložené adresy nebo definovat novou vlastní.

Po zadání všech požadovaných položek uložíme automat. Po uložení je potřeba automat zkontrolovat. Kliknutím na detail automatu se nám zobrazí plán spuštění. 

Levý boční panel je rozdělen:

 • Historie - historie automatu. Zobtazují se všechny dokumenty, které automat vytvořil, status, vystavení , odeslání a chybu. Pokud z nějakého důvodu dokument nebyl vystaven, odeslán, ... v chybě se zobrazí z jakého duvodu k akci nedošlo.
 • Doklady vydané - vytvořené Doklady vydané automatem
 • Objednávky přijaté - vytvořené Objednávky přijaté automatem

Nastavení intervalu spouštění automatu

Nastavení intervalu se provádí v agendě Systém / Úlohy.  Při editaci úlohy Tvorba automatických faktur můžeme nastavit hodinu, minutu, den v měsíci, měsíc, den v týdnu spuštění automatu.