Zaokrouhlení ceny

Zaokrouhlení se nastavuje pro každou měnu samostatně přímo v nastavení měny v agendě Systém:

  • zaokrouhlování při hotovostní platbě – zaokrouhluje se na nejnižší možnou peněžní hodnotu, kterou uvedená měna má. Pro Kč jsou to koruny (celá čísla),
  • DPH tabulka – nastavení zaokrouhlení DPH přehledu (na konci dokladu), DPH zaokrouhlujeme matematicky na dvě desetinná místa. 
  • jednotková cena – cena jedné jednotky na řádku dokladu, její zaokrouhlení je optimálně na 4 desetinná místa,
  • sleva % – více desetinných míst dává přesnější výsledek,
  • prodejní cena – zaokrouhlení celkové prodejní ceny každého řádku dokladu, ideálně je stejné jako zaokrouhlení DPH tabulky

UPOZORNĚNÍ: Po provedení změny v nastavení je potřeba důkladně otestovat správnou funkci zaokrouhlování v účetních dokladech.

V nastavení agendy Systém / možnosti se nastavuje zaokrouhlení množstevních jednotek, které je společné pro všechny měny.