OSS

One Stop Shop (OSS) neboli zvláštní režim jednoho správního místa je systém, který zjednodušuje placení DPH do jiného členského státu Evropské unie (EU). Umožňuje odvést DPH do jiného členského státu nebo několika členských států prostřednictvím jednoho vybraného státu.

3 režimy v OSS

  • režim Evropské unie (režim EU) – pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud májí sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku
  • dovozní režim – pro osoby se sídlem v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem
  • režim mimo Evropskou unii (režim mimo EU) – pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS?

  • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU - dříve zasílání zboží (režim EU)
  • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU)
  • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim)
  • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU)

Zapnutí režimu OSS

Zapnutí režimu OSS se provede v agendě Systém / Možnosti. V Nastavení povolíme OSS.

OSS